Een volledige uitleg over de EPB verslaggeving vindt U op de site van het Vlaams Energie Agentschap: Klik hier

Zo gebeurt onze samenwerking:

De bouwheer belt mij om inlichtingen. Ik geef de nodige uitleg en krijg meer informatie over het te certifiëren pand. We maken een afspraak voor een bezoek.

Tijdens onze afspraak bekijk ik het plan en bespreek de overeenkomst. De eigenaar geeft mij de opdracht om de EPB-verslaggeving te doen en een contract wordt opgesteld en getekend.

Aan de hand van de mij ter hand gestelde bouwplannen en informatie over voorziene isolatie, raamwerk, technische installaties, enz. maak ik een voorstudie.

Uit deze voorstudie volgt meteen of het gebouw zal voldoen aan de EPB eisen. Is dat niet het geval dan stel ik voor waar aanpassingen kunnen gebeuren zodat toch kan voldaan worden aan deze eisen en boetes kunnen vermeden worden.

Uiterlijk 1 week voor de start van de bouwwerf dien ik een startverklaring in bij het Vlaams Energie agentschap. Daarmee weet dit agentschap dat de bouw zal starten en kunnen zij eventueel een controle doen op de werf.

Tijdens de bouw kan ik zelf controles doen om te zien of alles verloopt zoals voorzien in de voorafberekeningen.

Binnen de 6 maand nadat het gebouw afgewerkt is (en in gebruik genomen) doe ik dan de formele EPB aangifte, rekening houdend met de as-built situatie. Hierbij moet de aangifteplichtige zorgen voor alle bewijsmateriaal betreffende gebruikte bouw-materialen, geplaatst schrijnwer, geïnstalleerde technieken, enz.

Als de aangifte ingediend is bezorg ik aan de bouwheer het volledige EPB dossier, dat hij gedurende 10 jaar moet bijhouden (zoals ik).

In het contract worden afspraken gemaakt over behandeling van bouwknopen; er wordt ook een prijs afgesproken. Deze hangt af van het type gebouw - nieuwbouw woning, appartementen, kantoor, enz of verbouwing. Betalingsvoorwaarden zijn altijd als volgt:

60 % bij het indienen van de startverklaring

40 % bij het indienen van de aangifte