De eigenaar van de woning of appartement belt mij om inlichtingen. Ik geef de nodige uitleg en krijg meer informatie over het te certifiëren pand.

De eigenaar geeft mij de opdracht om een EPC te maken en we maken een afspraak voor een bezoek.

Ik bezoek op het afgesproken tijdstip het pand en doe de nodige opmetingen en verificaties volgens het protocol dat opgesteld werd door het Vlaamse Energie Agentschap (VEA). Hierbij stelt de klant eventuele aanwezige documentatie (zie verder) ter beschikking zodat ik er een copie kan van maken (deze copies worden door mij bijgehouden gedurende de 10 jaar dat het EPC geldig is).

Let wel: zonder bezoek en opmetingen mag geen EPC gemaakt worden op straf van boete door het VEA. Het volstaat niet aan de energiedeskundige een bouwplan af te geven en hem uit dit plan alle nodige informatie te laten halen. Hij moet alles ter plaatse nameten en verifiëren.

Bij het bezoek dient de ganse woning toegankelijk te zijn. De energiedeskundige moet eerst nagaan welke ruimtes tot het zogenaamde beschermde volume behoren. Daarna moet hij de ganse woning opmeten: niet alleen de wanden, maar ook de ramen en deuren en zelfs de daken. Ook moet hij nagaan welke materialen gebruikt werden (isolatie, ramen, glas, enz.). Ten slotte bekijkt hij ook de technische installaties (verwarming, sanitair warm water, ventilatie, zonnepanelen, enz.). Afhankelijk van de grootte van de woning moet men toch rekenen dat dit alles tot twee uur in beslag kan nemen.

Op het einde van de opmetingen ontvangt de eigenaar de factuur en voldoet ze.

Met behulp van de software mij ter beschikking gesteld door het VEA bereken ik dan (bij mij thuis) het EPC getal. Dit wordt gedaan binnen de twee werkdagen na het bezoek.

Ik stuur eventueel per e-mail een voorlopig EPC aan de eigenaar en vraag aan het VEA om een officiëel certificaat af te leveren.

De opdrachtgever ontvangt dan het officiële EPC (uitgeprint) via de post.